HSPLS site
HSPLS site
 Search 
 My Account 
 Databases 
 HI Newspaper 
 eBooks/Audiobooks 
 Learning 
 PC Reservation 
 Reading Program 
   
 
 

 1.
View Item Details
Hanʾguksa pʻyŏnji. 5, Taehan Cheguk putʻŏ Nambuk hwahae sidae kkaji / Pak Ŭn-bong chiŭm ; Yu Tong-p`il, O Hyŏn-gyun,Yi Wŏn-u, Hong Sŏng-ji kŭrim.
by Pak, Ŭn-bong, 1960-
Sŏul-si : Ungjin Juniŏ, 2003.
Add to my list
Add to my list
LocationCollectionCall No.StatusDue Date
McCully-Moiliili Public LibraryJ -- Korean LanguageK J 951.903 PaChecked In 
 
 Add to my list  

 2.
View Item Details
Tongnip ŭl wihan hanminjok ŭi t'ujaeng / [kŭl, Ko Hye-gyŏng ; manhwa, hitoon.com].
by Ko, Hye-gyŏng.
Sŏul-si : Hanʾguk Hemingwei, c2006.
Add to my list
Add to my list
LocationCollectionCall No.StatusDue Date
Aina Haina Public LibraryJ -- Korean LanguageK 951.903 KoChecked In 
 
 Add to my list  

 3.
View Item Details
Uri nara chungyo sakŏn 165 / Yi Kang-suk kŭl ; Sin Ung kŭrim.
by Yi, Kang-suk.
Sŏul-si : Hyoriwŏn, 2002.
Add to my list
Add to my list
LocationCollectionCall No.StatusDue Date
Library For The Blind Physically HandicappedJ -- Korean LanguageK J GN 951.9 YiChecked In 
 
 Add to my list  

    

Add/Remove MyList (max=100, ie. 1,2 5-20) 

Horizon Information Portal 3.24_8266
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal