HSPLS site
HSPLS site
 Search 
 My Account 
 Databases 
 HI Newspaper 
 eBooks/Audiobooks 
 Learning 
 PC Reservation 
 Reading Program 
   
 
Item Information
 HoldingsHoldings
  Summary
  More Content
 
 
 Subjects
 
 •  
 • Short stories, Korean.
   
 •  
 • Korean fiction -- 21st century.
   
   Browse Catalog
   
    by title:
   
 •  
 •  2007 Yi Hyo-sŏk munh...
   
   
   
   MARC Display
  2007 Yi Hyo-sŏk munhaksang susang chakpʻumjip / Pak Min-gyu oe.
  Kyŏnggi-do Koyang-si : Haetʻo, 2007.
  Subjects
 • Short stories, Korean.
 •  
 • Korean fiction -- 21st century.
 • ISBN: 
  9788990978608 (pbk.)
  8990978602 (pbk.)
  Description: 
  314 p. : ill., ports. ; 23 cm.
  Edition: 
  Chʻopʻan.
  Contents: 
  Susangjak. Nurŏn kang pae hanchʻŏk / Pak Min-gyu -- Susang chakka chasŏnjak. Kŭrŏtsŭmnikka? Kirin imnida ; Gutpai, Jepʻŭllin / Pak Min-gyu -- Chʻuchʻŏn usujak. Chʻim i koinda / Kim Ae-ran -- Modu ege poktoen saehae / Kim Yŏn-su -- Nam ŭi chŏngwŏn e hamburo pal tŭliji mara / Yi Hyŏn-su -- Mongnan siktang / Chŏn Sŏng-tʻae -- Sonyŏn J ŭi malkkŭmhan hŏbŏkchi / Chʻŏn Un-yŏng -- Punsilmul / Pʻyŏn Hye-yŏng -- Moja / Hwang Chŏng-ŭn.
  Requests: 
  0
  Add to my list 
  Copy/Holding information
  LocationCollectionCall No.CopyStatus 
  Library For The Blind and Print DisabledKorean LanguageK 895.7308 Ic[953444]Checked InAdd Copy to MyList


  Horizon Information Portal 3.25_9382
   Powered by Dynix
  © 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
  Horizon Information Portal