HSPLS site
HSPLS site
 Search 
 My Account 
 Databases 
 HI Newspaper 
 eBooks/Audiobooks 
 Learning 
 PC Reservation 
 Reading Program 
   
BasicAdvancedPowerHistory
Search:    Refine Search 
> You're searching: HAWAII STATE PUBLIC LIBRARY SYSTEM
 
 Search Results
 Browsing results matching Ka pūnāwelewele o Charlotte / na E. B. White ; nā kiʻi na Garth Williams ; ʻōlelo Hawaiʻi na Noʻeau Warner ; [unuhi ʻia na Noʻeau Warner ; me ka mahalo nui iā Kaleilehua Lindsey ; hoʻoponopno ʻia na Emily Hawkins].
Prev 10 Title    Next 10 Title
TitleFormatAuthorPub date
 1. Ka pupuka Antonio, Kapulani.c2000.
 2. Ka puʻuwai hāmama Hunter, Kim.c2010.
 3. Ka tong hui hua ji qiao jiao cheng / Yuan, Xiaoli.2002.
 4. Ka tong man hua ji fa. [no. 3], Dong tai pian / Ozawa, Tadashi.2001.
 5. Ka ua poko Wong, Laiana.c1999.
 6. Ka 'uhane lokahi Papa Ola Lōkahi.1998.
 7. Ka ʻUhane o Kohanaiki[digital videodisc] = [2006?]
 8. Ka ʻukulele lele[compact disc] /Tolentino, Bryan.c2005.
 9. No ka ʻūlili niu / Kruger, Malia, author.[2007]
 10. Ka uliuli ana o ka maka o ka manuu[phonotape].Jimmie, Elsie.c1997.
Prev 10 Title    Next 10 Title

 

Select (ie. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.25_9382
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal