HSPLS site
HSPLS site
 Search 
 My Account 
 Databases 
 HI Newspaper 
 eBooks/Audiobooks 
 Learning 
 PC Reservation 
 Reading Program 
   
 
 

 1.
View Item Details
Bao gong yi gu ji / Chen Guidi, Chun Tao zhu.
by Chen, Guidi.
Taibei Shi : Jiu jing chu ban she gu fen you xian gong si, 2007.
Add to my list
Add to my list
LocationCollectionCall No.StatusDue Date
CLOSED TEMPORARILY: Liliha Public LibraryChinese LanguageC 951.024 ChChecked In 
 
 Add to my list  

 2.
View Item Details
Zhongguo li shi mi wen yi shi : shi yong you qu de li shi gu shi / Zhang Zhuangnian, Zhang Yingzhen bian zhu.
Add to my list
Taibei Shi : Jiu jing chu ban she gu fen you xian gong si, 2002.
Add to my list
Add to my list
LocationCollectionCall No.StatusDue Date
CLOSED TEMPORARILY: Liliha Public LibraryChinese LanguageC 951 ZhChecked In 
 
 Add to my list  

 3.
View Item Details
Zhongguo li shi zhi mi / Li Guangsheng zhu bian.
Add to my list
Taibei Shi : Jiu jing chu ban she gu fen you xian gong si, 2005.
Add to my list
Add to my list
LocationCollectionCall No.StatusDue Date
CLOSED TEMPORARILY: Liliha Public LibraryChinese LanguageC 951 ZhChecked In 
 
 Add to my list  

    

Add/Remove MyList (max=100, ie. 1,2 5-20) 

Horizon Information Portal 3.25_9382
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal