HSPLS site
HSPLS site
 Search 
 My Account 
 Databases 
 HI Newspaper 
 eBooks/Audiobooks 
 Learning 
 PC Reservation 
 Reading Program 
   
 
 

 1.
View Item Details
Ba xian guo hai / Lao Nong bian ; Yang Yongqing hua.
Add to my list
Beijing Shi : Zhongguo he ping chu ban she, 2008.
Add to my list
Add to my list
LocationCollectionCall No.StatusDue Date
Liliha Public LibraryJ -- Chinese LanguageC 398.20951 BaChecked In 
 
 Add to my list  

 2.
View Item Details
Cao Guojiu gai guo qiu xian / Lao Nong bian ; Yang Yongqing hua.
Add to my list
Beijing Shi : Zhongguo he ping chu ban she, 2008.
Add to my list
Add to my list
LocationCollectionCall No.StatusDue Date
Liliha Public LibraryJ -- Chinese LanguageC 398.20951 CaChecked In 
 
 Add to my list  

 3.
View Item Details
Da du lang / Zhao Bingbo wen ; Miao Wei, Lü Lei, Zheng Yan tu.
by Bing, Bo, 1957-
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 2005.
Add to my list
Add to my list
LocationCollectionCall No.StatusDue Date
Liliha Public LibraryE -- Foreign LanguagesC BiChecked In 
CLOSED TEMPORARILY: McCully-Moiliili Public LibraryJ -- Chinese LanguageC J BingChecked In 
 
 Add to my list  

 4.
View Item Details
Da zui wa / Zhao Bingbo wen ; Wen Quanyuan tu.
by Bing, Bo, 1957-
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 2005.
Add to my list
Add to my list
LocationCollectionCall No.StatusDue Date
Liliha Public LibraryE -- Foreign LanguagesC BingChecked In 
CLOSED TEMPORARILY: McCully-Moiliili Public LibraryJ -- Chinese LanguageC J ZhaoChecked In 
 
 Add to my list  

 5.
View Item Details
Di zi gui = Rules for children / [Ying wen bian shen, Yan Shiwei ; Ying yi, Huang Meizhi, Chen Huiqi].
Add to my list
Taibei Shi : Zhonghua min guo qiao wu wei yuan hui, [2007]
Add to my list
Add to my list
LocationCollectionCall No.StatusDue Date
Liliha Public LibraryJ -- Chinese LanguageC 398.27 DiChecked In 
 
 Add to my list  

 6.
View Item Details
Dui bu qi, wo cuo le / Tu Xu Yonghe, Lin Xiuling ; wen Ye Xiaojie.
by Ye, Xiaojie.
Qingdao : Qingdao chu ban she, 2008.
Add to my list
Add to my list
LocationCollectionCall No.StatusDue Date
Liliha Public LibraryJ -- Chinese LanguageC YeChecked In 
 
 Add to my list  

 7.
View Item Details
E Nong shuo gu shi 100 / E Nong zhu.
by E, Nong, author.
Xianggang : Da jia chu ban she you xian gong si : Fa xing Li tong tu shu you xian gong si, c1993.
Add to my list
Add to my list
LocationCollectionCall No.StatusDue Date
Liliha Public LibraryJ -- Chinese LanguageC EChecked In 
 
 Add to my list  

 8.
  
Erh shih ssu hsiao ku shih / Su Hua, pien hsieh.
Add to my list
Taipei : Wen Hua tu shu kung ssu, 1974.
Add to my list
Add to my list
LocationCollectionCall No.StatusDue Date
Liliha Public LibraryE -- Foreign LanguagesE C EChecked In 
Liliha Public LibraryE -- Foreign LanguagesE C EChecked In 
Liliha Public LibraryE -- Foreign LanguagesE C EChecked In 
Liliha Public LibraryE -- Foreign LanguagesE C EChecked In 
Liliha Public LibraryE -- Foreign LanguagesE C EChecked In 
Liliha Public LibraryE -- Foreign LanguagesE C EChecked In 
Liliha Public LibraryE -- Foreign LanguagesE C EChecked In 
Liliha Public LibraryE -- Foreign LanguagesE C EChecked In 
Liliha Public LibraryE -- Foreign LanguagesE C EChecked In 
Liliha Public LibraryE -- Foreign LanguagesE C EChecked In 
Liliha Public LibraryE -- Foreign LanguagesE C EChecked In 
Liliha Public LibraryE -- Foreign LanguagesE C EChecked In 
 
 Add to my list  

 9.
View Item Details
Gu dai qi an gu shi / Yan Xuzhi bian zhu.
by Yan, Xuzhi.
Xianggang : Xin ya wen hua shi ye you xian gong si, 1998.
Add to my list
Add to my list
LocationCollectionCall No.StatusDue Date
Liliha Public LibraryJ -- Chinese LanguageC YanChecked In 
 
 Add to my list  

 10.
View Item Details
Han Zhongli luo nan cheng xian / Lao Nong bian ; Yang Yongqing hua.
Add to my list
Beijing Shi : Zhongguo he ping chu ban she, 2008.
Add to my list
Add to my list
LocationCollectionCall No.StatusDue Date
Liliha Public LibraryJ -- Chinese LanguageC 398.20951 HaChecked In 
 
 Add to my list  

   1234Next

Add/Remove MyList (max=100, ie. 1,2 5-20) 

Horizon Information Portal 3.25_9382
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal